Home GOSPEL SONGS Download Sola Allyson – Isin (Mp3, lyrics, Video)

Download Sola Allyson – Isin (Mp3, lyrics, Video)

0
Sola Allyson – Isin (Mp3, lyrics, Video)
Sola Allyson – Isin (Mp3, lyrics, Video)

Anointed, Nigerian Christian Gospel Song Musician Sola Allyson Presents To Us New Song Titled “ Isin ” Mp3 Download, “ Isin ” Song comes with the Mp3 Audio With An Interesting Lyrics And The official Video.

This Track “ Isin ” is an Amazing Project that will surely worth a place in your heart if you are a lover of sure Gospel music.

Download Isin Mp3 By Sola Allyson

DOWNLOAD MP3

Isin video By Sola Allyson

Isin lyrics By Sola Allyson

A f’ope f’Olorun
L’okan ati l’ohun wa
Eni s’ohun ‘yanu
N’nu Eni t’araye n yo
Gbat’a wa l’om’owo
On na l’o ntoju wa
O si f’ebun ife
Se ‘toju wa sibe
Oba Onibuore
Ma fi wa sile laelae
Ayo ti ko l’opin
On ‘bukun y’o je ti wa
Pa wa mo ninu oore
To wa, gb’a ba damu
Yo wa ninu ibi
L’aye ati l’orun
K’a f’iyin on ope
F’Olorun, Baba, Omo
Ati Emi mimo
Ti o ga julo lorun
Olorun kan laelae
T’aye at’orun n bo
Bee lo wa di isiyi
Beeni yo wa laelae
Eyo ninu Oluwa, e yo
Eyin t’okan re se dede
Eyin t’o ti yan Oluwa
Le ‘banuje at’aro lo
E yo! E yo!
E yo ninu Oluwa, e yo!
E yo! E yo!
E yo ninu Oluwa, e yo!
E yo tor’ On l’Oluwa
L’aye ati l’orun pelu
Oro Re bor’ ohun gbogbo
O l’agbara lati gbala
E yo! E yo!
E yo ninu Oluwa, e yo!
E yo! E yo
E yo ninu Oluwa, e yo!
‘Gbat’ a ba n ja ija rere
Ti ota fere bori wa
Ogun Olorun t’a ko ri
Po ju awon ota wa lo
E yo! E yo!
E yo ninu Oluwa, e yo!
E yo! E yo
E yo ninu Oluwa, e yo!
Okan mi n yo ninu Oluwa
‘Tori O je iye fun mi
Ohun Re dun pupo lati gbo
Adun ni lati r’oju Re
Emi n yo ninu Re
Emi n yo ninu Re
Gba gbogbo lo n fi ayo kun okan mi
‘Tori emi n yo ninu Re
O ti n wa mi pe ki n to mo O
‘Gbati mo rin jina s’agbo
O gbe mi wa sile l’apa Re
Nibi ti papa tutu wa
Emi n yo ninu Re
Emi n yo ninu Re
Gba gbogbo lo n fi ayo kun okan mi
‘Tori emi nyo ninu Re
Oore at’anu Re yi mi ka
Or’ofe Re n san bi odo
Emi Re n to, o si n se ‘tunu
O mba mi lo si ‘bikibi
Emi n yo ninu Re
Emi n yo ninu Re
Gba gbogbo lo n fi ayo kun okan mi
‘Tori emi nyo ninu Re
Iwo to fe wa la o ma sin titi
Oluwa Oloore wa
Iwo to nso wa ninu ‘danwo aye
Mimo logo Ola Re
Baba, Iwo l’a o ma sin
Baba, Iwo l’a o ma bo
Iwo to fe wa l’a o ma sin titi
Mimo l’ogo ola Re
Iwo to f’agan l’omo to n pe ranse
Ninu ola Re to ga
Eni t’o ti s’alaileso si n dupe
Fun ‘se ogo ola Re
Baba, Iwo l’a o ma sin
Baba, Iwo l’a o ma bo
Iwo to fe wa l’a o ma sin titi
Mimo l’ogo ola Re
Eni t’ebi n pa le ri ayo ninu
Agbara nla Re to ga o
Awon to ti n woju Re fun aanu
Won tun n yo ninu ise Re
Baba, Iwo l’a o ma sin
Baba, Iwo l’a o ma bo
Iwo to fe wa l’a o ma sin titi
Mimo l’ogo ola Re
Baba E se aanu Yin duro
Baba E se o
Baba E se o, aanu Yin duro
Baba E se aanu Yin duro
Baba E se
Baba E se o
Baba E se, aanu Yin duro
Eyin ni o, Olorun o
Eledumare, Oba ogo
Eyin ni o, Olorun
Awimayehun, Alagbara
Eyin ni o, Olorun o
Eledumare, Oga ogo
Eyin ni o, Olorun o
Awimayehun, Alagbara
K’a to da aye, n’Iwo ti wa
K’ole mi to so ninu iya mi, l’O ti n joba
Olorun Baba o, Olorun omo
Olorun Emi mimo
Iwo n’ibere ohun gbogbo
Iwo ni opin ohun gbogbo
Awimayehun, Alagbara
Eyin ni o, Olorun o
Eledumare, Oga ogo
Eyin ni o, Olorun o
Awimayehun, Alagbara
Oluwa orun on aye
‘Wo n’iyin at’ope ye fun
Bawo la ba ti fe O to!
Onibu ore

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here